Logo Di mi So

Vergoedingen van ziektekostenverzekeraars

Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de kosten van reflexologie behandelingen geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Er is geen verwijsbrief nodig. Zorg die wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering valt niet onder het wettelijk verplichte eigen risico.


Ziektekostenverzekeraars voeren een eigen beleid, ook ten aanzien van tussentijdse wijzigingen. Lees daarom altijd uw polis goed.


Op de site www.vnrt.nl vindt u een overzicht van de ziektekostenverzekeraars, die de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. De VNRT, de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten, voert een licentiebeleid. Dit houdt in dat de leden verplicht zijn jaarlijks bijscholingen te volgen. De beroepsvereniging staat er zo borg voor dat licentieleden gekwalificeerde therapeuten zijn. In het geval van een klacht, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenregeling vande VNRT. Ik ben als reflexzonetherapeut geregistreerd voor de WKKGZ.


Tarieven voor andere behandelingen

De tarieven voor mijn behandelingen kunt u vinden op de pagina behandelingen. Hier staan alle behandelingen gespecificeerd met het bijbehorende tarief.